RADA RODZICÓW
Przedszkola Publicznego Nr 26 w Tarnowie
rok szkolny 2017/2018

PREZYDIUM RODZICÓW:

Przewodnicząca - p. Iwona Olearczyk – Mikulska


Z –ca przewodniczącej - p. Anna Stankowska
Sekretarz -p. Patrycja  Pinas 
Skarbnik - p. Dominika Niedżwiecka

Komisja rewizyjna
p. Justyna Sądel
p. Agnieszka Kasprzyk